امضا تفاهم نامه همکاری شرکت اوج و منطقه آزاد قشم

 

فرایندهای سوخترسانی در فرودگاه بین المللی قشم مطابق با استانداردهای بین المللی تفاهم نامه همکاری بین حمیدرضا مومنی رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و علی هرندی مدیرعامل شرکت سوخترسانی و خدمات فرودگاهی اوج به امضا رسید.   مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت : این تفاهم نامه  در راستای اجرای اهداف و استراتژی سازمان منطقه آزاد قشم و با هدف مدیریت یک پارچه کلیه امور مناطق در حوزه های اقتصادی و اجتماعی که در بر گیرنده ابعاد صنعتی و غیر صنعتی است، منعقد شد. وی افزود: پیش بینی می شود انعقاد تفاهم نامه سوخت رسانی به هواپیماهای داخلی و خارجی که با علی هرندی مدیرعامل شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج به عنوان تنها شرکت خصوصی وبین المللی کشور که راهبری فرودگاه امام خمینی را در زمینه فوق الذکر انجام می دهد، فرودگاه بین المللی قشم را به هاب سوخت رسانی و خدمات رسانی به هواپیماهای عبوری از این کریدور بین المللی تبدیل کند. حمیدرضا مومنی ادامه داد: اجرایی نمودن سیاست های کلان کشور در به کارگیری و استفاده از بخش های غیر دولتی متخصص در فعالیت های مختلف به منظور توسعه هرچه بیشتر بخش خصوصی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از دیگر اهداف امضای این تفاهم نامه به شمار می آید. وی در تشریح موضوع تفاهم نامه بیان کرد: مدیریت و راهبری عملیات سوخت رسانی به کلیه پروازهای داخلی و خارجی فرودگاه بین المللی قشم مطابق با استانداردهای بین المللی مهمترین هدف این اقدام است. مومنی اظهار کرد: ارائه خدمات سوخت رسانی به موقع به مشتریان، بروز نگه داشتن کلیه تجهیزات و امکانات سوخت رسانی، به کارگیری نیروی انسانی متخصص و متعهد در این حوزه از دیگر تعهدات شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج در تفاهم نامه همکاری با سازمان منطقه آزاد قشم است. رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از همکاری و هماهنگی در ارائه اطلاعات به موقع به این سازمان در خصوص وضعیت موجود و طرح های مورد توسعه، انجام اقدامات لازم در خصوص تجهیز امکانات متناسب با طرح های مختلف توسعه ای و انجام تمهیدات لازم در خصوص بازاریابی و جذب بازار خدمات سوخت رسانی متناسب و مرتبط با اقدامات منطقه آزاد قشم را به عنوان دیگر اقدامات شرکت سوخترسانی و خدمات فرودگاهی اوج در این تفاهم نامه برشمرد. مومنی با بیان سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت: تعیین و تثبیت محدوده جغرافیایی اجرای عملیات، ارائه اطلاعات کلیه زیرساخت ها و واحدهای صنعتی موجود و برنامه ریزی آتی سازمان منطقه آزاد قشم، انجام تمهیدات لازم در زمینه ارائه خدمات فرودگاهی مناسب و استاندارد های بین المللی، در این تفاهم نامه همکاری توسط سازمان منطقه آزاد قشم به عهده گرفته شده است. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: در اختیار قراردادن امکانات، وسایل و ماشین آلات لازم موجود و مرتبط با عملیات سوخت رسانی، همکاری، هماهنگی و ارائه تسهیلات (ایاب و ذهاب، تبلیغات، اقامت و ... ) در منطقه آزاد قشم برای مسئولین، کارشناسان، متصدیان و همچنین بازدیدکنندگان توسط منطقه آزاد قشم نیز از تفاهم های صورت گرفته با شرکت سوخترسانی و خدمات فرودگاهی اوج می باشد. وی گفت: مدت این تفاهم نامه همکاری از ۵ شهریور ۹۶ همزمان با تاریخ امضا به مدت ۳ ماه بوده که باید حد اکثر ظرف سه ماه عملیاتی گردد و با رضایت طرفین ادامه تفاهم نامه همکاری تمدید می شود. در مراسم امضای این تفاهم نامه همکاری حمیدرضا مومنی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، کیهان عباسیان معاون اقتصادی و سرمایه گذاری، محمد جواد دهقانی مشاور مدیرعامل در امور نفت و انرژی منطقه آزاد قشم و علی هرندی مدیر عامل شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج و مهندس ارفع بد مدیر منابع این شرکت حضور داشتند. بنابراین گزارش پس از سکانداری سازمان منطقه آزاد قشم توسط حمیدرضا مومنی طرح های توسعه فرودگاه بین المللی قشم به سرعت و با جدیت دنبال می شود و در سال گذشته بیش از ۵۰۴ هزار مسافر توسط ۲۷۷۴سورتی پرواز جابه جا شدند. فرودگاه بین المللی قشم دارای رده کت ۷ (درجه ایمنی بسیار خوب) در کشور است و از تجهیزات و سیستم های آتش نشانی به روز دنیا برخوردار است. باند فرودگاه با طول ۴۲۲۵متر و عرض ۶۰ متر باشانه۴۵متر مفید جز مقاومترین باندهای کشور است که تمامی هواپیماهای سنگین به جز هواپیماهائی که طول بال آنها بیشتر از  ۶۰متر می باشد می توانند در آن فرود بیایند و کلیه پروازهای IFr(پرواز با دستگاهای کمک ناوبری)وVFR(بدون دستگاه کمک ناوبری)در این باند ممکن است. صبح دیروز با هدف انجام کلیه فرایندهای سوخترسانی در فرودگاه بین المللی قشم مطابق با استانداردهای بین المللی تفاهم نامه همکاری بین حمیدرضا مومنی رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و علی هرندی مدیرعامل شرکت سوخترسانی و خدمات فرودگاهی اوج به امضا رسید. بنابراین گزارش پس از سکانداری سازمان منطقه آزاد قشم توسط حمیدرضا مومنی طرح های توسعه فرودگاه بین المللی قشم به سرعت و با جدیت دنبال می شود و در سال گذشته بیش از ۵۰۴ هزار مسافر توسط ۲۷۷۴سورتی پرواز جابه جا شدند. فرودگاه بین المللی قشم دارای رده کت ۷ (درجه ایمنی بسیار خوب) در کشور است و از تجهیزات و سیستم های آتش نشانی به روز دنیا برخوردار است. باند فرودگاه با طول ۴۲۲۵متر و عرض ۶۰ متر باشانه۴۵متر مفید جز مقاومترین باندهای کشور است که تمامی هواپیماهای سنگین به جز هواپیماهائی که طول بال آنها بیشتر از  ۶۰متر می باشد می توانند در آن فرود بیایند و کلیه پروازهای IFr(پرواز با دستگاهای کمک ناوبری)وVFR(بدون دستگاه کمک ناوبری)در این باند ممکن است.