ما چه کاری انجام می دهیم


شرکت اوج بعنوان بزرگترین شرکت خصوصی در زمینه سوختگیری هواپیمایی در ایران، وظیفه ی سوخترسانی در فرودگاه امام خمینی(ره) که بزرگترین فرودگاه در ایران می باشد را بر عهده دارد.

شرکت اوج سوخت اولیه مورد نیاز خود را از پالایشگاه تهران تحویل می گیرد که این عملیات انتقال سوخت توسط شرکت خطوط انتقال نفت و مخابرات ایران انجام می پذیرد.

شرکت اوج عملیات های ذکر شده را با همکاری شرکت های زیر و طبق ضوابط و قراردادهای مشخصی انجام می دهد:

شرکت اوج – شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران

شرکت اوج – شهرک فرودگاهی امام خمینی (ره)

شرکت اوج – شرکت خطوط انتقال نفت و مخابرات ایران

سوخت تحویلی به شرکت اوج از نوع JET A-1  می باشد که بعد از چندین مرحله فیلتراسیون و اخذ گواهی تائیدیه از آزمایشگاه اداره کل سوختگیری هواپیمایی واقع در فرودگاه مهرآباد، به هواپیماها تحویل داده می شود.

شرکت اوج مفتخر به کسب تمامی گواهی نامه های استاندار و کنترل کیفیتی از جمله ISO9001، ISI14001، ISO18001 و IMS از موسسه TUV می باشد و در کنار رعایت استاندارهای مذکور و قوانین HSE، از بیمه 500میلیون دلاری جهت پوشش هرگونه حادثه احتمالی بهره مند می باشد.

شرکت اوج این افتخار را دارد که نزدیک به 2 دهه فعالیت شبانه روز تا کنون هیچگونه حادثه ایی را نداشته است.