گواهینامه ها


شرکت اوج مفتخر به داشتن گواهی نامه های ISO9001، ISO14001، ISO18001 و IMS از موسسه TUV  می باشد.
شرکت اوج بر این عقیده است که انجام کارها می بایستی بر اساس آخرین استانداردهای روز دنیا و رعایت اصول ایمنی باشد و همواره  شعار اول ایمنی، بعد کار را بعنوان یک اصل در نظر دارد.