معرفی شرکت


شرکت اوج به عنوان بزرگترین شرکت خصوصی در زمینه سوخت­گیری هواپیمایی در ایران، وظیفه ی سوخت­رسانی در فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) که بزرگترین فرودگاه در ایران می باشد را بر عهده دارد. شرکت اوج سوخت اولیه مورد نیاز خود را از پالایشگاه تهران تحویل می گیرد که این عملیات انتقال سوخت توسط شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران انجام می پذیرد.

شرکت اوج عملیات های ذکر شده را با همکاری شرکت های زیر و طبق ضوابط و قراردادهای مشخصی انجام می دهد:

شرکت اوج – شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران

شرکت اوج – شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

شرکت اوج – شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران